ติดต่อเรา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

02-2885878

วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

webmaster.innoobec@gmail.com

ส่งอีเมลถึงเราได้ตลอดเวลา!